Na MIZŠ so 25. 2. 2020, odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih
ukrepov, povezanih s koronavirusom.

Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v pristojnosti ministrstva za šolstvo, bodo posredovali pristojnim institucijam.

Dostopnost