IP – Likovno snovanje 1

Šol. leto 2024/25

CILJI:

Učenci:

  • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
  • se navajajo na načrtovanje in oblikovanje lastnih idej,
  • se likovno izražajo,
  • razvijajo motorično spretnost in vztrajnost,
  • razvijajo odnos za likovne lastne stvaritve in del umetnikov.

OPIS:

Izbirni predmet likovno snovanje 1 je namenjen učencem 7. razreda, ki radi ustvarjajo. Vsebine izbirnega predmeta dopolnjujejo vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Učenci se poglobijo v risarske, slikarske in kiparske naloge. Posvetijo se modnemu oblikovanju in oblikovanju stripa ter povezanosti barv in kompozicije s sporočilom likovnega dela.

Predmet obsega 35 ur. Pouk običajno poteka po eno uro na teden v likovni ali računalniški učilnici.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost

Dostopnost