IP – Šport za sprostitev

Šol. leto 2024/25

Namen predmeta je spoznavanje športno-rekreativnih vsebin, ki jih v obveznem programu ni mogoče izvajati. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika, razen tistih vsebin, ki so vezane na druge športne objekte (bazen, fitnes, …).

Predmet obsega 35 ur letno, izvaja se ga enkrat tedensko in ocenjuje s številčno oceno. Merilo ocenjevanja se predstavijo pred vsakim vsebinskim sklopom.

Program izbirnega predmeta je brezplačen. Določen del programa bo v dogovoru s starši in opredelitvijo v LDN izvajan kot nadstandard, zato ga bo potrebno doplačati (prevoz, bazen,…).

Dostopnost