oslucija.si
Osnovna šola Lucija
Fazan 1, 6320 Portorož
Tel: 05 677 12 34, Fax: 05 677 09 87
www.oslucija.si, info@oslucija.si
 
Nalagam fotografije....
OŠ Lucija4Svet staršev4Predstavniki
Svet staršev

Starši se povezujejo v svet staršev, in sicer tako, da je iz vsakega oddelka po en predstavnik staršev. Predsednica sveta staršev je Gordana Križman, njen namestnik pa je Nelson Šorgo.

Svet staršev se sestane vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju. Starši posredujejo pobude in mnenja, o katerih so se dogovorili na roditeljskih sestankih. Na roditeljskih sestankih pa poročajo o delu na šoli.

Razred Ime in priimek Namestnik
1. + 2. Str. Tomaž Kocjančič Lucija May
3. Str. Sonja Muzica  
4. Str. Eva Rajh Ržen  
1.a Angelika Lukačić  
1.b Neven Cvitanović Asja Petretić
1.c Mojca Švonja Barbara Sovinc
2.a Alen Radojkovič Matej Rebec
2.b Nataša Koblar Tilen Šuligoj
3.a Darinka Radoja Barbara Frančeškin
3.b Martina Vidmar  
4.a Arsen Mihaić Mateja Veble
4.b Križman  
4.c Larisa Katarina Ham  
5.a Matjaž Ukmar  
5.b Rajko Gržinič  
6.a Katja Blažej Pavlovič Tomi Ivanič
6.b Matjaž Avsec  
7.a Moira Mahnič Kristina Marsič
7.b Nelson Šorgo  
7.c Borut Krejačič  
8.a Irena Pahor Andreja Mežnar
8.b Zvone Uhelj Kristina Uršič Jakomin
8.c Breda Jovanović Bogdan Kužel
9.a Mirjam Mavrič Mislej Kristina Ritoša
9.b Dubravka Murgec  

* OŠ Lucija (M. Steinbacher) 2011 © * Zadnjič posodobljeno 25.02.2014 *