Šport

9. razred: Šport za Zdravje
Namen predmeta je spoznavanje športno-rekreativnih vsebin, ki jih v obveznem programu ni mogoče izvajati.
Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika, razen tistih vsebin, ki so vezane na druge športne objekte (kolesarstvo, joga, pilates, …).
Predmet obsega 32 ur letno, izvaja se ga enkrat tedensko in ocenjuje s številčno oceno. Merilo ocenjevanja se predstavijo pred vsakim vsebinskim sklopom.
Program izbirnega predmeta je brezplačen. Določen del programa bi lahko bil v dogovoru s starši in opredelitvijo v LDN izvajan kot nad standard, zato ga bo potrebno doplačati (prevoz, …).

8. razred: Izbirani šport (nogomet, odbojka, košarka)
Namen predmeta je predstaviti športno panogo kot športno – rekreacijsko dejavnost v širšem pomenu, kateremu večje pozornosti pri urah športne vzgoje ni moč nameniti. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika in šolskih prostorov.
Predmet obsega 35 ur in se kot vsi predmeti ocenjuje s številčno oceno. Merila ocenjevanja se predstavijo na začetku šolskega leta.
Program izbranega športa je brezplačen. Določen del programa se lahko v dogovoru s starši in z opredelitvijo v letnem delovnem načrtu izvaja kot nadstandard, ki bi ga bilo potrebno doplačati (prevozi, vstopnice,…)

7. razred: Šport za sprostitev
Namen predmeta je spoznavanje športno-rekreativnih vsebin, ki jih v obveznem programu ni mogoče izvajati. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika, razen tistih vsebin, ki so vezane na druge športne objekte (bazen, fitnes, …).
Predmet obsega 35 ur letno, izvaja se ga enkrat tedensko in ocenjuje s številčno oceno. Merilo ocenjevanja se predstavijo pred vsakim vsebinskim sklopom.
Program izbirnega predmeta je brezplačen. Določen del programa bo v dogovoru s starši in opredelitvijo v LDN izvajan kot nad standard, zato ga bo potrebno doplačati (prevoz, bazen,…).

Dostopnost