V prilogi pošiljam letak. Vabljeni k ogledu in prijavi.

Lepo pozdravljam,

Patricija Lovišček, univ. prof. def.
Vodja Mladinskega EPI centra Piran

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN
Fazan 5, 6320 Portorož
Mladinski EPI center Piran
ul. IX. Korpusa 44 a, 6330 Piran

 

 Počitniško varstvo

Dostopnost