Kontakt

Telefon tajništvo (Klavdija Božič): 05 67 71 234
www: www.oslucija.si
e-pošta: info@oslucija.si

Ostale telefonske številke

Ravnateljica Tanja Vincelj: 0590 86 463, tanja.vincelj@oslucija.si
Pomočnica ravnateljice Adelina Pahor: 0590 86 464, adelina.pahor@oslucija.si
Računovodkinja Suzana Jugovac: 0590 86 469, racunovodstvo@oslucija.si
Knjigovodja Ksenija Furlan: 0590 86 460, knjigovodstvo@oslucija.si
Šolska pedagoginja Neva Strel Pletikos: 0590 86 467, neva.strel-pletikos@oslucija.si
Šolska pedagoginja Andreja Ščuka: 0590 86 471, andreja.scuka@oslucija.si
Šolska svetovalna služba Lucija Selinšek, prof. edukacijskih ved: 0590 86 473. lucija.selinsek@oslucija.si
Odzivnik za odjavo in prijavo malic, kosil: 05 67 78 290 knjigovodstvo@oslucija.si
Vodja kuhinje Mira Kramaršič: 0590 86 472, kuhinja@oslucija.si
Vodja šolske prehrane Valentina Budak: vodja.prehrane@oslucija.eu
Organizator informacijskih dejavnosti Miha Steinbacher: 0590 86 461 admin@oslucija.si
Zbornica: 0590 86 470
Zobna ambulanta: 05 67 71 853

Podružnica Strunjan: 05 67 82 131

Dostopnost