Spoštovani starši in učenci!

V tednu od 10. do 14. 6. bomo organizirali spodaj navedene dni dejavnosti:

PONEDELJEK, 10. 6. 2019

Razred Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
5. razred ŠD Plavanje 8.20 Turk E. da

 

TOREK, 11. 6. 2019

Razred Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
6. razred ŠD Plavanje 8.20 Turk E. da

 

SREDA, 12. 6. 2019

Razred Dan dejavnosti ura Nosilci stroški
PŠ Strunjan Ekskurzija – živalski vrt 8.20 Omerza Da
4. razred ŠD Junaki plaže 8. 20 Jerman Da
9. r PD – generalka – Valeta 8.20 Baloh Ne

 

ČETRTEK, 13. 6. 2019

Razred Dan dejavnosti ura Nosilci stroški
9. r ŠD Plavanje 8.20 Turk E. Ne

PETEK, 14. 6. 2019

Razred Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
6. C PD Parkoslovec 9.05 K. Živković da

 

Dostopnost