Spoštovani starši in učenci!

Prihodnji teden načrtujemo izvedbo spodaj navedenih športni dni.

TOREK, 10. 9. 2019

Razred / datum dejavnost ura Nosilci Stroški Učil.
1. razred ŠD Srečanje s starši 8.20 Drofenik ne /

 

 

SREDA, 11. 9. 2019

Razred / datum dejavnost ura Nosilci Stroški Učil.
8. razred ŠD Pohod na Nanos 7.30 Turk, E. da /

 

 

ČETRTEK, 12. 9. 2019

Razred / datum dejavnost ura Nosilci stroški Učil.
7. razred ŠD Pohod na Slivnico 7.30 Sašić da /

 

 

PETEK, 13. 9. 2019

Razred / datum dejavnost ura Nosilci stroški Učil.
9. razred ŠD Pohod na Snežnik 6.50 Belšak da /

ŠD Pohod po domačem kraju

(za učence, ki nimajo ustrezne športne opreme)

6.50 Belšak   /

 

Dostopnost