Spoštovani starši, delodajalci!

Zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa se z današnjim dnem, 16. marca 2020 do preklica zapirajo vsi vrtci in osnovne šole. Predsednik Vlade Republike Slovenije, g. Janez Janša, je pozval vse župane slovenskih mest, da organizirajo nujno varstvo na domu za otroke staršev, ki so dolžni opravljati svoje delo tudi v takem izrednem stanju.

VAROVANJE OTROK NA DOMU

Varovanje bo namenjeno le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo na domu, ker sta oba starša oziroma eden v primeru enostarševske družine, dolžni še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva in drugi, ki s pisno izjavo delodajalca, da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v razmerah epidemije).

Varovanje otrok na domu bo zagotovljeno za vse predšolske otroke, ne glede na to v katero obliko predšolskega varstva so vključeni, če:

  • ima eden od staršev stalno prebivališče v Občini Piran in
  • za vse otroke, ki so vključeni v javne vrtce v občini Piran, četudi starši nimajo stalnega prebivališča v občini Piran.

Varovanje otrok na domu bo zagotovljeno za vse šoloobvezne otroke do vključno 5. razreda, če:

  • ima eden od staršev stalno prebivališče v občini Piran in
  • za vse otroke, ki so vključeni v osnovne šole v občini Piran, četudi starši nimajo stalnega prebivališča v občini Piran.

Osebe, ki bodo izvajale varovanje otrok na domu, NE bodo pripravljale prehrane in izvajale ostalih gospodinjskih opravil. Varstvo bodo izvajali prostovoljni pedagoški delavci.

Javni zavodi na področju izobraževanja v občini Piran zbirajo na podlagi pisnih izjav delodajalcev za starše, ki so dolžni še naprej opravljati svoje delo, potrebe po varovanju otrok na domu.
Zato prosimo, če potrebujete varstvo na domu za vašega otroka v času zaprtosti vrtcev in osnovnih šol, da posredujete na elektronski naslov vrtca ali osnovne šole, ki jo obiskuje vaš otrok izpolnjeno

  • IZJAVO O POTREBAH PO VAROVANJU OTROK NA DOMU in
  • POTRDILO DELODAJALCA.

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj, se obrnite na vodstvo vaše šole ali vrtca.

Vodja urada za družbene dejavnosti:
Matej Knep

 Potrdilo delodajalca upravičenosti do varovanja otrok na domu

 Izjavo o potrebi po varovanju otrok na domu

Dostopnost