Spoštovani starši in skrbniki učencev Osnovne šole Lucija!

Zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID19, je Vlada RS z odredbo (št. 1800-7/2020/2, dne 12. 3. 2020) začasno prepovedala zbiranje ljudi v zavodih spodročja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Šola ostaja zaprta še od 23. marca do 27. marca 2020.

O novih informacijah vas bomo sproti obveščali na spletni strani šole.

Za vse učence OŠ Lucija in PŠ Strunjan bo pouk še naprej potekal na daljavo.

Za učence od 6. do 9. razreda bo pouk potekal preko e-učilnic na spletni strani: www.oslucija.eu, v katerih učenci, lahko tudi starši vzpostavijo stik z učitelji preko objavljenih elektronskih naslovov na spletni strani šole.

Starše učencev od 1. do 5. razreda prav tako spremljajte spletne učilnice na naslovu www.oslucija.eu, lahko pa preko objavljenih elektronskih naslovov vzpostavite stik z razredničarko.

S spoštovanjem,
Tanja Vincelj, ravnateljica

 

Vsem učiteljem na šoli lahko pišete po modelu ime.priimek@oslucija.eu oz ime.priimek.priimek@oslucija.eu

 Nekaj elektronskih naslovov učiteljev

Dostopnost