Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport dne 8. 5. 2020 izdalo okrožnico pod številko 6030-1/2020/31, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo predvidoma od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.- 8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence. Šola pripravlja navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni.

Pravno obvestilo: za pričetek ponovnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih je nujno potrebno, da Vlada RS sprejme spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Na dan izdaje tega obvestila to še ni bilo storjeno. Vlada je s sklepom št. 18100-22/2020/1 z dne 29. 4. 2020 že sprejela Okvirni načrt
sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V povezavi z omenjenim sklepom bo pristojna ministrica izdala Sklep o izvedbi VIZ dela v OŠ v šolskem letu 2019/2020. Po sprejetju sklepa in spremembe Odloka iz prejšnjega odstavka bo tako jasen točen dan pričetka VIZ procesa. Sklepamo, da se bo sprejem sprememb zgodil v tednu od 11. 5. – 17. 5. 2020, o čemer vas bomo obvestili po sprejemu sklepa in sprejemu sprememb Odloka.

S spoštljivimi pozdravi,

Tanja Vincelj, ravnateljica

Dostopnost