Spoštovani starši in učenci!


Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-OŠ, ki je predstavljen v publikaciji  na spletni strani Zavoda RS za šolstvo  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300

V tednu od 24. do 28. 8. 2020, bomo na spletni strani šole objavili:

– protokol izvajanja obveznega in razširjenega programa po Modelu B-OŠ,

– protokol izvedbe prvega šolskega dne,

– protokol izvedbe prvih roditeljskih sestankov,

– prvi roditeljski sestanek in prvi šolski dan za učence 1. razreda

– pravila ravnanja – Model B-OŠ.


Zato, da bomo lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali potek dela, vas pozivamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci.

Vodstvo šole

Dostopnost