v upanju, da te krizne čase skupaj s svojimi otroki preživljate čim bolj mirno in sproščeno vas prosim za nekaj pomoči drug drugemu.

Po zbranih podatkih, v kolikor bi se šolali na daljavo vsi učenci, bi za učence OŠ Lucija potrebovali še 77 računalnikov. Po naših informacijah so potrebe pri učencih predmetne stopnje pokrite.

Radi bi zadovoljili tudi potrebe otrok razredne stopnje. Nekaj računalnikov oziroma tablic bomo še razdelili, vendar jih nimamo v tolikšnem številu.

Morda imate nekateri doma tablice ali računalnike, ki jih ne potrebujete. Če je mogoče, vas prosim, da se znotraj oddelka povežete (predvidevam, da ste povezani v raznih skupinah) in si medsebojno pomagate.

V kolikor to ni mogoče, lahko računalnik ali tablico prinesete v šolsko svetovalno službo,  k Nevi Strel Pletikos, pokličete po telefonu 0590 86 467, da se dogovorimo.

S pogodbo vam bomo zagotovili, da sta tablica ali računalnik dana na posodo in da vam jo bomo vrnili, ko bo ta “krizni čas” minil.

V upanju, da si bomo pomagali drug drugemu, vam želim lep dan,

Neva Strel Pletikos

Dostopnost