Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila,

da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Učenci od 6. do 9. razreda, bodo s poukom na daljavo nadaljevali tako, kot kot je bilo le-to izvedeno v tednu od 19. do 23. 10. in sicer po obstoječem urniku razen pri pouku ŠPO, LUM in izbirnih predmetih, kjer se pripravljajo tedenske zadolžitve.

Starše učencev od 1. do 5. razreda smo že obveščali o organizaciji pouka na daljavo. Tekom jutrišnjega dne, v petek, 6. 11. bodo razredničarke starše učencev od 1. do 5. razreda seznanile s podrobnostmi vzpostavitve pouka na daljavo.

vodstvo šole

Dostopnost