V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, bomo v tednu od ponedeljka, 9. 11. do petka, 13. 11. 2020, v času organizacije izobraževanja na daljavo, zagotovili učencem brezplačen topel obrok (kosilo) v obliki osebnega prevzema.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Družine, ki izpolnjujete kriterij za upravičenost do toplega obroka, in bi le-tega želeli prevzemati v tednu organizacije izobraževanja na daljavo, prosim, da sporočite knjigovodji Kseniji, do petka, 6. 11. 2020, do 15. ure:

  • po telefonu (05 67 78 290 – avtomatski odzivnik),
  • po elektronski pošti knjigovodstvo@oslucija.si ali po eAsistentu (z osnovnim,
    neplačljivim paketom) in
  • po telefonu 0590 86 460.

Prijavljeni starši boste o uri in načinu prevzema toplega obroka obveščeni naknadno.

Dostopnost