V petek, 11. 6. 2021 bomo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt, ki ga podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednjega smo vsebinsko že izpeljali v novembru, na daljavo.

Zajtrk bomo za vse učence od 1. do 9. razreda izvedli ob 8.00, zato je prihod v šolo v petek, 11. 6. med 7.50 in 8.00. Učenci bodo zajtrkovali v svojih matičnih učilnicah skupaj z razredniki, zato pred ure na ta dan odpadejo.

Učenci enote PŠ Strunjan bodo tradicionalni zajtrk izvedli v času malice, zato je njihov prihod v šolo po ustaljenem urniku.

Zajtrk je za učence brezplačen. 

 

Cilji projekta:

  • ozaveščanje otrok in šolajoče se mladine o pomenu zajtrka,
  • prednosti lokalno pridelane hrane oz. živil, ki so predelana v Sloveniji,
  • pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njun vpliv na okolje,
  • pravilno ravnanje z odpadki ter racionalno ravnanje z embalažo,
  • ozaveščanje otrok o pomenu zdravega načina življenja, s poudarkom na gibanju in izvajanju športnih dejavnosti,
  • ozaveščanje otrok o zavrženi hrani in
  • kultura uživanja obrokov.

Sestavine zajtrka: kruh, maslo, med, jabolko – vse pridelano ali predelano v Slovenji.

Dostopnost