Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico številka 6030-1/2021/75 z dnem 31. 8. 2021, vas seznanjam z informacijami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za uspešen začetek novega šolskega leta.

1. SODELOVANJE S STARŠI

Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali
odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, saj zanje izjemoma ne velja
pogoj PCT.

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.
Za vse druge prihode staršev v šolo (na govorilne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

2. ZAŠČITNE MASKE

Veljavnost odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (odlok) je podaljšana do 5. 9. 2021. Kot vam je poznano odlok določa
obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker šola šteje skladno s citiranim odlokom za zaprt
javni prostor, je nošenje zaščitnih mask obvezno, razen za izjeme, določene v 3. členu odloka.

Izjeme so:

  1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključeno, ko so v matičnemu oddelku,
  3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
  6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  8. učenci in dijaki pri pouku športa.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi. gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno
razdaljo najmanj 2 metra,

Dostopnost