Osnovna šola Lucija že tretje leto sodeluje v mednarodnem projektu Pirati plastike – dajmo Evropa! Kampanja je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo ter slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Cilji kampanje so okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi.

V projektu učenci, učitelji in znanstveniki sodelujejo pri ovrednotenju mikroplastike v rekah in njihovih ustjih in tako prispevajo k boljšemu razumevanju okoljskih problemov.
Učenci naše šole v kampanji sodelujejo v okviru izbirnega predmeta Kemija v življenju, ki ga poučuje učiteljica Nika Glavina. Učencem je v septembru predstavila kampanjo, v uvodnih urah predmeta so spoznali, katere snovi najbolj vplivajo na onesnaževanje voda in kako. Učenci so spoznali svoje naloge v različnih skupinah.

6. 10. 2023 so opravili praktični del svoje naloge. Razdeljeni v tri skupine: A, B, C so se odpravili na teren k reki Dragonji (Škrline).

Vsaka skupina je imela svojo nalogo. Skupina A je pobirala odpadke na obrežju reke Dragonje, in sicer 50 metrov vzdolž reke in do 20 metrov od reke. Skupina B je razvrščala, štela in dokumentirala odpadke, zanimalo jih je, iz katerih snovi so odpadki, najdeni na tej površini. Skupina C je vzorčila mikro odpadke v reki, in sicer z mrežo za mikroplastiko ter spremljala plavajoče odpadke.

Rezultate in mrežo za mikroplastiko so poslali na Morsko biološko postajo Piran, kjer bodo analizirali rezultate ter primerjali z ostalimi evropskimi potoki in rekami.

Več o kampanji: https://www.plastic-pirates.eu/sl


Dostopnost