Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025 po stanju na dan 7. 6. 2024.


Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

Dostopnost