Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja

Opredelitev predmeta:

Te zanima, katero ljudstvo se pozdravi z glasnim krikom, katero ljudstvo se nikoli ne umiva, zakaj Japonci praznujejo dan zelenja, v kaj verujejo Laponci in še mnogo več, je predmet Etnologija prava izbira zate. Potovali bomo po svetu in raziskovali kako živijo ljudje drugod po svetu, v Sloveniji in spoznavali zanimivosti, ki se skrivajo tik pred našim nosom.

Cilji:

  • spoznati različne oblike načina življenja v različnih kulturah in časovnih obdobji;
  • seznaniti se z drugačnostmi in podobnostmi različnih ljudstev po svetu;
  • spoznati vrednote drugih kultur in se naučili strpnosti;
  • spodbuditi zanimanje za lastno kulturno dediščino;
  • delati na terenu z obiskom Arheološkega parka Simonov zaliv, Krajinskega parka Sečoveljske soline, Pomorski muzej v Piranu, idr.

Vse zanimivosti bomo spoznavali z ustvarjalnim delom v skupini ali dvojicah ali s samostojnim delom. Ogledali si bomo zanimive posnetke, filme, se pogovarjali in z igranjem vlog spoznavali raznolikosti okoli nas.

Ocenjevanje: V šolskem letu se pridobi dve oceni. Eno ustno oceno s predstavitvijo ene izbrane teme v paru ali samostojno in eno pisno oceno.

Dostopnost