Filmska vzgoja

7. razred

CILJI:

  • Učenci razumejo film kot ustvarjalni proces,
  • spoznajo osnove animacije,
  • spoznavajo proces nastajanja animacije,
  • razvijajo lastno ustvarjalnost na področju animiranja.

OPIS:

Izbirni predmet filmska vzgoja 1 je namenjen spoznavanju osnov animacije, filmskemu doživetju in ustvarjalnosti. V 7. razredu je pri predmetu poudarek na spoznavanju in oblikovanju animacije. Seznanijo se z osnovnimi značilnostmi animacije, njenim procesom nastajanja, različnimi oblikami ter pomembnimi zgodovinskimi prelomnicami v razvoju. Načrtujejo in oblikujejo več lastni animacij in se seznanijo z delom na računalniku.
Predmet obsega 35 ur. Med poukom se prepletajo ure teorije, analize ob ogledih različnih animiranih filmov in ustvarjanja lastnih animacij.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se filmski izdelki, sodelovanje, motivacija in vztrajnost pri delu.

8. razred

CILJI:

  • Učenci razumejo film kot ustvarjalni proces,
  • spoznavajo filmske žanre,
  • spoznavajo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini,
  • razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma.

OPIS:

Izbirni predmet filmska vzgoja 2 je namenjen spoznavanju osnov filmske umetnosti, filmskemu doživetju in filmski ustvarjalnosti. Učenci se seznanijo z osnovnimi filmskimi žanri, pomembnimi zgodovinskimi premiki v razvoju filmske umetnosti, filmskimi izraznimi elementi, zgradbo zgodbe, poklici in ustvarjanjem filma.
V 8. razredu je pri predmetu poudarek na filmskemu jeziku in ustvarjanju kratkih filmskih zgodb.
Predmet obsega 35 ur. Med poukom se prepletajo ure teorije, analize ob ogledih filmov različnih žanrov in ustvarjanja lastnih kratkih filmov.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se filmski izdelki, sodelovanje, motivacija in vztrajnost pri delu.

Dostopnost