IP – Filmska vzgoja

Šol. leto 2024/25

CILJI:

  • Učenci razumejo film kot ustvarjalni proces,
  • spoznajo osnove animacije,
  • spoznavajo proces nastajanja animacije,
  • razvijajo lastno ustvarjalnost na področju animiranja.

OPIS:

Izbirni predmet filmska vzgoja 1 je namenjen spoznavanju osnov animacije, filmskemu doživetju in ustvarjalnosti. V 7. razredu je pri predmetu poudarek na spoznavanju in oblikovanju animacije. Seznanijo se z osnovnimi značilnostmi animacije, njenim procesom nastajanja, različnimi oblikami ter pomembnimi zgodovinskimi prelomnicami v razvoju. Načrtujejo in oblikujejo več lastni animacij in se seznanijo z delom na računalniku.

Predmet obsega 35 ur. Med poukom se prepletajo ure teorije, analize ob ogledih različnih animiranih filmov in ustvarjanja lastnih animacij.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se filmski izdelki, sodelovanje, motivacija in vztrajnost pri delu.

Dostopnost