IP – Obdelava gradiv – kovine

Šol. leto: 2024/25

Pri tem predmetu obdelujemo predvsem mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. V kombinaciji z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo določenih predmetov, kot so lahko: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, pa tudi umetne mase. Pri izdelavi predmetov lahko učenci uporabijo tudi električni vrtalnik. Poleg obrtniškega učenci spoznajo tudi industrijski način proizvodnje.

CILJI:

Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov ter sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Konstruirajo in oblikujejo uporabne in dekorativne predmete tako, da uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija ter znanja iz naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, zemljepis itd.). Cilji in vsebine se lahko povezujejo in dopolnjujejo s cilji in vsebinami tehničnih in naravoslovnih dni.

IZVAJANJE:

Pouk je organiziran v pretežno ustrezno opremljeni šolski delavnici. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu. Predmet bi se izvajal v obsegu 1 šolska ura na teden. Priporočljivo je izvajanje v blok urah, lahko samo eno polletje.

PRIPOMOČKI:

Učenci pri delu potrebujejo zarisovalno orodje (vsebina peresnice), ter šolsko ročno obdelovalno orodje.

OCENJEVANJE:

Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, usmerja vrednotenje funkcionalnosti in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja.

Dostopnost