Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

 Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

Izbrani šport

Šol. leto 2023/24

Namen predmeta je predstaviti športno panogo kot športno – rekreacijsko dejavnost v širšem pomenu, kateremu večje pozornosti pri urah športne vzgoje ni moč nameniti. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika in šolskih prostorov.

Predmet obsega 35 ur in se kot vsi predmeti ocenjuje s številčno oceno. Merila ocenjevanja se predstavijo na začetku šolskega leta.

Program izbranega športa je brezplačen. Določen del programa se lahko v dogovoru s starši in z opredelitvijo v letnem delovnem načrtu izvaja kot nadstandard, ki bi ga bilo potrebno doplačati (prevozi, vstopnice,…)

Dostopnost