Kemija v življenju

Pri predmetu Kemija v življenju bomo ponovili in nadgradili že usvojeno znanje, ki so ga učenci pridobili pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji. Podrobneje bomo spoznali naprednejše tehnike ločevanja zmesi in prepoznavanja neznanih snovi, kamor spadajo tudi kromatografija, naravna barvila in eterična olja. Na koncu pa bomo nekaj časa namenili tudi samostojnemu eksperimentiranju.

Cilji:

  • poglobljene vsebine predmeta kemije
  • nadgradnja eksperimentalnih spretnosti in eksperimentalnega pristopa
  • samostojnost pri eksperimentalnem delu
  • rokovanje s pripomočki in kemikalijami
  • zaščita in varnost pri delu
  • spoznati naprednejše tehnike ločevana zmesi in prepoznavanja neznanih snovi
  • spoznati pomen kemije v življenju in poskusov v raziskovanju

Število ur:

1 ura na teden oziroma 2 uri na dva tedna (poteka tudi v obliki ekskurzij ali obiska na terenu)

Način izvajanja:

Pri predmetu bo veliko skupinskega in eksperimentalnega dela.

Ocenjevanje:

Učenci bodo pridobili najmanj tri ocene – ocenjevanje eksperimentalnega dela, ustna, pisna ali seminarska naloga.

Dostopnost