Likovno snovanje

7. razred

CILJI:

Učenci:

 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
 • se navajajo na načrtovanje in oblikovanje lastnih idej,
 • se likovno izražajo,
 • razvijajo motorično spretnost in vztrajnost,
 • razvijajo odnos za likovne lastne stvaritve in del umetnikov.

OPIS:

Izbirni predmet likovno snovanje 1 je namenjen učencem 7. razreda, ki radi ustvarjajo. Vsebine izbirnega predmeta dopolnjujejo vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Učenci se poglobijo v risarske, slikarske in kiparske naloge. Posvetijo se modnemu oblikovanju in oblikovanju stripa ter povezanosti barv in kompozicije s sporočilom likovnega dela.
Predmet obsega 35 ur. Pouk običajno poteka po eno uro na teden v likovni ali računalniški učilnici.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost

8. razred

CILJI

Učenci:

 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
 • razvijajo smisel za načrtno delo,
 • se likovno izražajo,
 • se navajajo na globlje doživljanje likovnih del,
 • se navajajo na analizo likovnih stvaritev, lastnih in del umetnikov.

OPIS

Pouk izbirnega predmeta likovno snovanje 2 obsega 35 ur. Namenjen je učencem 8. razreda in poteka v likovni in računalniški učilnici ter na terenu (obisk galerije).
Učenci pri pouku poglabljajo znanje in veščine pridobljene pri rednem predmetu likovne umetnosti. Vsebine zajemajo risanje, slikanje, prostorsko in grafično oblikovanje. Učenci se seznanijo z likovnimi deli umetnikov, abstraktno umetnostjo in poklici vezanimi na likovno ustvarjanje. Iščejo svoj lasten izraz v slikanju in načrtovanju ter izvedbi likovnih zamisli.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost.

9. razred

CILJI

Učenci:

 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
 • razvijajo zmožnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli,
 • razvijajo čut za estetsko izvedbo ideje,
 • spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij,
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture.

OPIS

Izbirni predmet likovno snovanje 3 je namenjen učencem 9. razreda, ki jih likovno izražanje še posebej veseli. Učenci poglobijo znanje grafičnega in prostorskega oblikovanja ter se seznanijo z oblikovanjem računalniške animacije. Učenci se pri pouku posvetijo tudi risarskemu in slikarskemu izražanju.
Pouk poteka enkrat tedensko in zajema 32 ur. Ure se po potrebi strnejo, saj delo poteka tudi zunaj likovne učilnice, in sicer v računalniški učilnici in na terenu (obisk galerije).

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost.

Dostopnost