Literarni klub

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” – (Meander)

Opredelitev predmeta:

Literarni klub je namenjen vsem, ki radi pokukate v svet knjige ter tudi za tiste, ki radi ustvarjate: stripe, zgodbe, pravljice, basni, bloge, poezije, … v vseh jezikih.

Pri literarnem klubu bomo brali knjige po vašem izboru in se o njih ustvarjalno pogovarjali. Srečali se bomo tudi z ustvarjalnim pisanjem ter sodobnimi avtorji.
V dogovoru z vami bomo lahko sodelovali tudi na javnih natečajih.

Cilji:

  • Pogovarjati se o prebranem besedilu.
  • Predstavljati in utemeljevati lastna stališča.
  • Primerjati umetnostna besedila.
  • Ustvarjati doživljajska in domišljijska besedila.
  • Odzivati se na prebrano besedilo.
  • Spoznati avtorja in z njim voditi literarni klub.
  • Obiskati knjižnico / knjigarno in si ogledati / soustvariti literarno delavnico.

Ocenjevanje: V šolskem letu se pridobi dve oceni.

Eno ustno oceno, ki jo pridobite po lastni izbiri na podlagi predstavitve prebrane knjige ali deklamacija poezije, predstavitev stripa, bloga, ipd.

Eno pisno oceno, ki jo pridobite po lastni izbiri na podlagi dogovora s prijavljenimi učenci: lasten izdelek, pisna predstavitev prebranega dela v različnih oblikah, izsek iz dnevnika, ipd.

Dostopnost