IP – Matematične delavnice 7

Šol. leto: 2024/25

Izbirni predmet matematične delavnice je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.

Pri predmetu matematična delavnica boste:

  • spoznali zanimiv način uporabe matematičnega znanja,
  • spoznali matematiko kot delo več generacij in narodov,
  • ukvarjali z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter boste izmenjevali svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem.

Pouk bo potekal drugače in sicer bo temeljil na:

  • risanju, tlakovanju, igranju, modeliranju z materiali,…
  • križankah, logičnih nalogah, labirintih, sudokujih, kakurujih,…
  • igri s števili in števkami.

Namen matematične delavnice:

  • oblikovanje pozitivnega odnosa do matematike,
  • razvijanje sposobnosti opazovanja,
  • prostorska predstavljivost,
  • logično mišljenje,…

Ocenjevanje bo prilagojeno oblikam dela in se bo bistveno razlikovalo od ocenjevanja pri rednem pouku matematike.

Dostopnost