Matematične delavnice 7

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem. Čeprav se matematična delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, pa je med njima velika razlika.

Pri predmetu matematična delavnica poskušamo učencem na zanimiv način prikazati, kako v vsakdanjem življenju uporabljamo znanja, obravnavana pri rednem pouku. Vključujemo njihove izkušnje, matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev. Matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. Raziskujemo, kako so računale različne kulture. Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.

Splošni cilji:

  • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji;
  • razvijajo sposobnosti izražanja svojega matematičnega znanja;
  • oblikujejo pozitiven odnos do matematike,
  • razvijajo prostorsko predstavljivost,
  • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.
Dostopnost