NIP NEMŠČINA

Šol. leto 2023/24

Opredelitev predmeta:

Večjezičnost je ena temeljnih vrednot Evropske unije. V našem okolju pa postaja vse pomembnejše znanje nemščine, saj predstavlja dodano vrednost na trgu dela in mladim omogoča, da bodo konkurenčni svojim vrstnikom doma in znotraj Evrope pri iskanju zaposlitve.

Učenci bodo pri pouku spoznali osnove nemškega jezika. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis preprostih besednih zvez in povedi.

Na preprost in igriv način bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Učenci se bodo naučili pozdraviti, odzdraviti, se zahvaliti, črkovati, razumeti preprosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu, živali…), opisati sebe, opisovali bodo živali, govorili o šoli, prostočasnih dejavnostih…

Delo v razredu pa bomo popestrili s kratkimi risankami, z didaktičnimi igrami, z ogledom nemških filmov v kinu ter s pripravo preprostih jedi.

Cilji:

  • Razumeti nemške fraze in vprašanja, ki so del vsakdanjika.
  • Znati se predstaviti.
  • Razumeti preprosta navodila in se nanje odzivati.
  • Ogledati si nemško govoreči film v kinu.
  • Virtualno obiskati nemško govorečo deželo.
  • Spoznati dežele in kulturo nemškega govornega področja.
  • Pripraviti preprosto jed tipično za Avstrijo.

Ocenjevanje:

Znanje se ocenjuje dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

Dostopnost