NIP RAČUNALNIŠTVO 6

Število ur/tedensko: 1

Cilji predmeta:
spoznajo načine dela v računalniški učilnici in osnovne pojme s področja računalništva;
spoznavajo temeljne enote strojne opreme računalnika, razumevajo njihove naloge in razlikujejo lastnosti, s katerimi jih ovrednotimo;
uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij. S predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila in slike raziskujejo možnosti posameznega medija in spoznavajo, da je možno informacijo predstaviti in posredovati na različne načine;
prepoznavajo osnovne vrste računalniške programske opreme in ugotavljajo njene namene;
pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno uporabo računalnika in sodelovanje v skupini;
spoznajo osnove programiranja.

Načini pridobivanja ocen:
Pri predmetu računalništva učenec dobi tri ocene in sicer:
V prvem redovalnem obdobju učenec dobi 1 oceno in sicer iz oblikovanja besedilnega dokumenta v MS Wordu.

V drugem redovalnem obdobju dobi učenec oceno iz izdelave predstavitve v Power Pointu ter oceno iz izdelave preportega programa v Scratchu.

Pri ocenjevanju niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Način izvajanja in poučevanje predmeta:
Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Učenci dodatnega gradiva ne potrebujejo.

Dostopnost