NIP – Tehnika

Šol. leto 2024/25

Cilji:

Učenci spoznajo vlogo in pomen različnih gradiv (papirja, lesa in umetnih snovi) v vsakdanjem življenju. Izdelajo izdelke iz teh gradiv, preverijo funkcionalnost izdelkov in predlagajo možne izboljšave. Pri delu uporabljajo različna orodja in pripomočke, skrbijo za svojo varnost.

Dejavnosti (vsebine):

Izbirni predmet poglablja, razširja in nadgrajuje predmet NIT (4.,5. razred) in TIT (6. razred). Učencem omogoča poglobitev nekaterih znanj s tehničnega področja. Temelji na obdelavi različnih gradiv, (papirja, lesa in umetnih snovi). Učenci razvijajo ročne spretnosti in sposobnosti, poglobijo znanja o gradivih, o obdelovalnih postopkih in ustreznih obdelovalnih orodjih. Pri praktičnem delu spoznajo nevarnosti orodij in sistematičnost delovnih operacij (organizacija dela).

Način izvajanja:

Predvideno 1x tedensko eno uro (lahko tudi 1 x 1,5 ali 1 x 2 uri tedensko, vendar ustrezno skrajšano obdobje). Priporočljivo izvajanje v blok urah, lahko samo eno polletje.

Po predhodnem obvestilu je možna tečajna oblika, za določena poglavja oz vsebine in projekte kot projektni dan (v enem dnevu strnjeno več ur).

Način ocenjevanja:

V celem šolskem letu je predvideno vsaj trikratno ocenjevanje (3 ocene).

Pri ocenjevanju je poudarek na pridobivanju praktičnih in motoričnih spretnosti (ocena izdelka), samostojnosti, varni in pravilni rabi orodja in drugih pripomočkov.

Pripomočki:

Učenci pri delu potrebujejo zarisovalno orodje (vsebina peresnice) in žagice za modelarsko rezljačo (od decembra dalje), lahko tudi lastno modelarsko rezljačo (ni pa nujno). Pred nakupom se posvetujte z menoj.

Dostopnost