Obdelava gradiv

Obdelava gradiv – les

Učitelj pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv: les spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje…). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

CILJI:
Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev. Pri tem spoznajo, usvojijo in nadgradijo postopke obdelave materiala, njegove lastnosti, možnosti uporabe ter načrtovanje. Spoznajo in znajo uporabljati orodja za obdelavo lesa, ki so
praviloma ročni. Učenci raziščejo možnosti kombiniranja lesa z drugimi materiali, npr. papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Od strojev uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. Uvedemo nekatere nove obdelovalne postopke (prebijanje, kaširanje…). Učenci nadgradijo in praktično uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu TIT ter v nižjih razredih.

IZVAJANJE
Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Predmet bi se izvajal v obsegu 1 šolska ura na teden, oz. 2 strnjeni uri na 14 dni.

OCENJEVANJE
Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, usmerja vrednotenje funkcionalnosti in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja.

Dostopnost