IP – Poskusi v kemiji

Šol. leto 2024/25

Poskusi v kemiji je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo osnovne tehnike in postopke eksperimentiranja, ponovijo in poglobijo znanje o ločevanju zmesi ter z usvojenim znanjem samostojno izvajajo eksperimente. Učenci se naučijo pravilnega načina načrtovanja eksperimentov, pri tem pa še dodatno poglobijo znanje, pridobljeno pri pouku kemije.

Cilji:

  • poglobljene vsebine predmeta kemije
  • razvijanje eksperimentalnih spretnosti in eksperimentalnega pristopa: opazovanje, opisovanje, preizkušanje, sklepanje, beleženje rezultatov, …
  • samostojnost pri eksperimentalnem delu
  • rokovanje s pripomočki in kemikalijami
  • zaščita in varnost pri delu

Število ur:

1 ura na teden ali 2 uri na teden v eni konferenci (poteka tudi v obliki ekskurzij ali obiska na terenu)

Način izvajanja:

Pri predmetu bo veliko skupinskega in eksperimentalnega dela.

Ocenjevanje:

Učenci bodo pridobili najmanj tri ocene – ocenjevanje eksperimentalnega dela, ustna, pisna ali seminarska naloga.

Dostopnost