Projekt Erasmus+ KA 122-SCH

         


OŠ Lucija se je na začetku letošnjega leta uspešno prijavila na Erasmus+ projekt in pridobila sredstva, ki nam omogočajo, da se učitelji izobražujemo in pridobivamo nove digitalne kompetence, ki jih bomo uporabljali pri izvedbi diferenciacije in personalizacije lastnega pouka, prenašali znanje med ostale učitelje na šoli ter usmerjeno zastavili program digitalnih kompetenc, ki jih bodo učenci usvojili od 1. do 9. razreda v času osnovnošolskega izobraževanja na naši šoli.

Projekt traja 18 mesecev, od 01. junija 2022 do 30. novembra 2023.

Preko projekta bomo znanje nadgrajevali z izobraževanji s strani zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo delavnice z digitalnimi vsebinami na naši šoli, z usposabljanjem 9 učiteljev v tujini z udeležbo na tečajih in spoznavali primere dobrih praks na italijanski šoli v okviru senčenja z namenom prenašanja znanja na ostale kolege v šoli ter na učence.

Cilji našega projekta:

  1. Razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev z namenom učinkovitega vključevanja aplikacij in orodij v proces poučevanje in učenja pri različnih predmetnih področjih.
  2. Z vključevanjem digitalnih vsebin in IKT orodij razvijati personaliziran pristop pri poučevanju in učenju.
  3. Priprava načrta za razvoj digitalnih kompetenc na področju uporabe IKT za učence od 1. do 9. razreda.
Dostopnost