IP – Rastline in človek

Šol. leto: 2024/25

OPREDELITEV PREDMETA

Predmet spada med enoletne predmete, ki niso vezani na razred in zajema 35 ur. Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo spoznanja o soodvisnosti živali od rastlin in pomen te življenjske oblike, vloge rastlin kot vir hrane, zdravja, … Spoznajo različne rastline, njihovo uporabno vrednost in ogroženost. Učenci pri predmetu pridobijo tri ocene: pisno oceno, oceno izbrane predstavitve in ustno oceno, ki je lahko ocena izdelka.

CILJI

Učenci:

  • Poglobijo, razširijo in nadgradijo pridobljena znanja pri osnovnem predmetu.
  • Trdneje povežejo teorijo z vsakdanjim življenjem.
  • Spoznajo naravno dediščino svoje okolice.
  • Razumejo pomen ohranjanja naravnega okolja za vsa živa bitja.
  • Spoznajo in poglobijo spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja.
  • Spoznajo nekaj načinov zavarovanja ogroženih habitatov v svoji okolici.
  • Poglobijo spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.

OBLIKE DELA

Pri izbirnem predmetu predelamo teoretična znanja o zgradbi, pomenu in uporabi rastlin. Veliko ur poteka na terenu – obisk kmetije, gozd, opazovanje netopirjev. Izvajamo delavnico o zdravilnih rastlinah in delamo z različno literaturo, mikroskopiramo in izdelujemo izdelke z naravnimi materiali- šivanje, izdelava zapestnic.

Dostopnost