Šolski projekti v šolskem letu 2022/23

Projekt Povej

Namen projekta je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco do nasilja ter otroke opolnomočiti, jih poučiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema.

Izvajalci projekta so vsi zaposleni na šoli.

Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov

Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bomo v letošnjem šolskem letu organizirali štiri zbiralne akcije starega papirja in plastičnih zamaškov. Zbiranje papirja in zamaškov poteka v vseh razredih. Zbrani denar bo namenjen šolskemu skladu. Razred, ki se bo ob koncu šolskega leta izkazal z največjo zbrano količino papirja, bo nagrajen.

Čez celo šolsko leto imate možnost pripeljati star papir v šolski zabojnik, po predhodni najavi pomočnici ravnateljice, ga. Adelini Pahor, ki uskladi datum in uro s hišnikoma in vam sporoči. V tem primeru količino papirja ne beležimo.

Čez šolsko leto imate možnost prinesti tudi plastične zamaške. Kartonasta škatla se nahaja v dežurni sobi. Plastične zamaške zbiramo za društvo Palčica Pomagalčica.

Izvajalci so razredniki, učenci, prostovoljci in hišnika.

Izvajalci so razredniki in vsi učenci, še posebej prostovoljci, hišnika.

Teden otroka

V šolskem letu 2022/23 bomo obeležili teden otroka, ki bo potekal v času od 3. do 9. oktobra. V tem tednu bomo popestrili pouk z različnimi dejavnostmi, organizirali dneve dejavnosti ter popestrili dogajanje v času rekreativnih odmorov.

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je “SKUP SE MAVA DOBER”.kar je tudi naslov pesmi pri otrocih zelo priljubljenega NIPKEja, ki bo letos ambasador Tedna otroka.
Pomen slogana je povezanost, druženje, prijateljstvo, pogovarjanje v živo, skupne dogodivščine, sproščenost in zabava.

Izvajalci so vsi učitelji.

TOM telefon® potuje, otroke obiskuje

V okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije se bomo v septembru vključili v akcijo TOM telefon® potuje, otroke obiskuje. Akcija bo potekala od 13. septembra do 20. septembra 2022, za učence od 4. do 9. razreda.

Namen akcije je seznaniti učence o vsebini TOM telefona ter opolnomočiti učence, da se obrnejo nanj, ko se sami znajdejo v stiski oz. se znajde v stiski njihov prijatelj.

Koordinatorica akcije je Tanja Vincelj in razredniki od 3. do 9. razreda.

Mladi raziskovalci zgodovine

Učenci tretje triade bodo v okviru krožka zgodovine raziskovali na temo »Šport skozi čas«. Nosilec dejavnosti je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Koordinatorica na naši šoli pa Ana Ravbar.

Prostovoljstvo – UPS

Prostovoljstvo kot samostojni šolski projekt vključuje različne dejavnosti učencev od 5. do 9. razreda in njihovih mentoric na naši šoli, in sicer:

  • UPS (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj) od ponedeljka do petka v času PU ter med 13. in 14. uro,
  • sodelovanje s šolsko skupnostjo, eko krožkom
  • vključevanje v posamezne skupine OPB in
  • različne humanitarne in druge akcije (npr. zbiranje papirja …),
  • sodelovanje na natečajih (npr. Slovenske filantropije – Junaki našega časa, na razpisu MSS …) in
  • sodelovanje v drugih projektih, razpisanih s strani humanitarnih društev.

Cilj šolskega projekta Prostovoljstvo – UPS je delovati dobrodelno na vseh področjih življenja in dela na šoli, preživljati čim bolj kakovostno prosti čas v družbi svojih vrstnikov, nuditi učno pomoč sošolcem (predvsem pri pisanju domačih nalog) in mlajšim učencem naše šole, spodbujati medgeneracijsko druženje (k sodelovanju bomo povabili učitelje, starše, stare starše – skratka vse, ki jim je prostovoljstvo vrednota), skrbeti za čisto okolje.

Koordinatorice projekta so: Ana Horvat, Polona Lilić, Tina Manfreda, Ana Mašera

Dostopnost