IP – Turistična vzgoja

Šolsko leto 2024/25

7., 8. in 9. razred

Opredelitev predmeta:

Delo bo zelo razgibano, saj boste učenci del ur preživeli v razredu, del pa na terenu. Tako boste spoznavali zelo pomembno gospodarsko panogo v Sloveniji, predvsem pa na Obali, ki ponuja veliko možnosti za zaposlitev. Hkrati jo bomo prilagajali razmeram, ki nas silijo v drugačne in predvsem inovativne oblike dela.

Cilji:

  • Razviti pozitiven odnos do turizma in turistov.
  • Spoznati turizem kot možno področje prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela.
  • Pridobivati znanja o turizmu kot perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi.
  • Spoznavati, ohranjati in smotrno izkoriščati naše naravne in kulturne dediščine.
  • Obiskati turistično agencijo, turistično društvo, kmetijo, toplice, hotel ter gostinski lokal, ter spoznati delo vodnikov idr.
  • Izpeljati ekskurzijo v dogovoru in soodločanju prijavljenih učencev.

Ocenjevanje: V šolskem letu se pridobi dve oceni. Oceni se pridobi ustno in pisno, na osnovi celoletnega dela, saj vsak ureja svoje izdelke in jih vlaga v mapo. Izdelki bodo rezultat dela v razredu in na terenu.

POSEBNOST

Ker je za delo na terenu ena šolska ura prekratka, bo občasno potekala dejavnost tudi popoldne, vendar ne več kot pet krat v šolskem letu (delo v popoldanskem času ali v soboto.)
V primeru izvajanja izletov / ekskurzij, bodo morda potrebna dodatna finančna sredstva, vendar v dogovoru s prijavljenimi učenci in vsekakor se bom potrudila, da bodo stroški čim nižji.

Dostopnost