Vzgoja za medije – televizija

Razred: 7., 8., 9.

Tedensko ur: 1 ŠU

OPREDELITEV PREDMETA
Vzgoja za medije – televizija bo omogočila učencem dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike.
Učenci bodo spoznali skupne značilnosti množičnih medijev, nastanek in razvoj televizije, seznanili se bodo z osnovnimi značilnostmi televizije, odkrivali podobnosti in razlike med televizijskimi hišami, snemali bodo svoje prispevke, vrednotili televizijske in prispevke in oddaje … Učenci se bodo seznanili tudi s spletom (el. pošta, iskanje podatkov, svet vplivnežev). Poudarek pri predmetu bo na pridobivanju izkušenj, raziskovalnem in timskem delu. Tako bodo učenci svojo radovednost usmerjali v aktivno in kreativno delo, s katerim bodo spodbujali ustvarjalnost mišljenja, govorjenja in pisanja. Učenci se bodo sami preizkušali v vlogi novinarjev; spoznali bodo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga ustvarjajo.

CILJI PREDMETA
Učenci bodo pri urah predmeta kritično analizirali, ocenjevali in izdelovali raznovrstne medijske oblike, se informacijsko in funkcionalno opismenjevali in uporabljali video vsebine. Med urami bodo analizirali lastne navade spremljanja medijev, odpravljali morebitno medijsko zasvojenost in se naučili ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočila. Predmet poudarja, da je pomembno biti aktivni državljan, ne le pasivni potrošnik. Učenci bodo urili komunikacijske veščine, sposobnost ločevanja realnosti in fikcije, sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja, sposobnost sprejemanja različnih mnenj.

IZVAJANJE
Izbirni predmet vzgoja za medije – televizija se bo izvajal enkrat tedensko, in sicer eno šolsko uro.

OCENJEVANJE ZNANJA
Vrednotili in ocenjevali se bodo izdelki v obliki govornega nastopa, predstavitve, novinarskega izdelka ali posnetka, in sicer skladno z določeno učno vsebino.
Učenci bodo ocenjeni trikrat letno po končani nalogi. Pri ocenjevanju posameznega izdelka se bodo upoštevali kriteriji, ki izhajajo iz posamezne naloge in so učencem znani pred začetkom dela oziroma iz splošnih opisnih kriterijev. Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu.

Dostopnost