Dnevi dejavnosti

V tednu po zimskih počitnicah bomo izvedli spodaj navedene dneve dejavnosti: ponedeljek, 4. 3. 2019 Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učilnica 9. razred TD Stavbarstvo 8.20 Lenardič ne LUM, TIT, GEO   torek, 5. 3. 2019 Razred / datum Dan...

Dnevi dejavnosti 20. in 21. decembra

V četrtek, 20. 12. si bodo učenci 9. razreda ogledali gledališko predstavo v angleškem jeziku. Učenci pridejo v šolo ob 8.00. V šolo se vrnejo ob 11.00 in nadaljujejo s poukom po urniku. V petek 21. 12. bodo izpeljani spodaj navedeni dnevi dejavnosti:  ...

ŠD Atletika (4., 5. in 6. razred)

Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo imeli v prihodnjem tednu športni dan. Organizacija športnega dne za posamezne razrede je razvidna v tabelah:   SREDA, 21. 11. 2018 Razred / datum Sreda, 21. 11. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci 4. razred ŠD Atletika 8.20...

Dnevi dejavnosti

V tednu od 17. do 21. 9. bodo športni dnevi potekali v 3. in 4. razredu. Razpored športni dni je razviden v tabeli. IZVEN DEJAVNOSTI V MESECU SEPTEMBRU  SREDA, 19. 9. 2018 Razred / datum Sreda, 19. september 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Stroški 3....

Športni dnevi v septembru

V mesecu septembru bomo izvedli športne dneve, ki vključujejo pohode. V tednu od 10. do 14. 9. bodo športni dnevi potekali v 4., 7., 8. in 9. razredu. razpored športni dni je razviden v tabeli. SREDA, 12. 9. 2018 Razred / datum Sreda, 12. september 2018 ura Nosilci...
Dostopnost