Pirati plastike – dajmo Evropa!

Osnovna šola Lucija je v lanskem šolskem letu vstopila v mednarodno kampanjo Pirati plastike. Kampanja je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo ter slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V jesenski akciji 2022 so se Sloveniji, Nemčiji in Portugalski pridružile še Belgija, Madžarska, Avstrija, Bolgarija, Italija, Grčija, Litva in Španija. Cilji kampanje so okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi.

V projektu učenci, učitelji in znanstveniki sodelujejo pri ovrednotenju mikroplastike v rekah in njihovih ustjih in tako prispevajo k boljšemu razumevanju okoljskih problemov.
Učenci naše šole v kampanji sodelujejo v okviru izbirnega predmeta Kemija v življenju, ki ga poučuje učiteljica Nika Glavina. Učencem je v septembru predstavila kampanjo, v uvodnih urah predmeta so spoznali, katere snovi najbolj vplivajo na onesnaževanje voda in kako. Učenci so spoznali svoje naloge v različnih skupinah.

26. 9. 2022 so opravili praktični del svoje naloge. Razdeljeni v tri skupine: A, B, C so se odpravili na teren k potoku Fazan.
Vsaka skupina je imela svojo nalogo. Skupina A je pobirala odpadke na obrežju potoka Fazan, in sicer 50 metrov vzdolž reke in do 20 metrov od reke. Skupina B je razvrščala, štela in dokumentirala odpadke, zanimalo jih je, iz katerih snovi so odpadki, najdeni na tej površini. Skupina C je vzorčila mikro odpadke v potoku, in sicer z mrežo za mikroplastiko ter spremljala plavajoče odpadke.

Rezultate in mrežo za mikroplastiko so poslali na Morsko biološko postajo Piran, kjer bodo analizirali rezultate in tako lahko naredili primerjavo med lanskim in letošnjim letom ter potok Fazan primerjali z ostalimi evropskimi potoki in rekami.

Več o kampanji: www.plastic-pirates.eu/sl


Dostopnost