V mesecu septembru bomo izvedli športne dneve, ki vključujejo pohode. V tednu od 10. do 14. 9. bodo športni dnevi potekali v 4., 7., 8. in 9. razredu. razpored športni dni je razviden v tabeli.

SREDA, 12. 9. 2018

Razred / datum Sreda, 12. september 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Stroški
8. razred ŠD Pohod na Nanos 7.30 Turk, E. Turk E., Kolenc, Budin, S. Zafred (Valič – dodatno spremstvo DSP) DA
ŠD Pohod po domačem kraju (za učence, z neustrezno opremo) 7.30 Turk, E. Drofenik, Opara DA

ČETRTEK, 13. 9. 2018

Razred / datum ČETRTEK, 13. sept. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Stroški
7. razred ŠD Pohod na Slivnico 7.30 Klančar Turk E., Kolenc, Klančar, Ozimec DA
4. razred ŠD Pohod na Vremščico 7.30 Levačić Levačić, Drofenik, D. Srdoč, K. Živković, Požar DA

PETEK, 14. 9. 2018

Razred / datum PETEK, 14. sept. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Stroški
9. razred ŠD Pohod na Snežnik 6.50 Turk, E. Turk E., Kolenc, P. Rakar, Drofenik, spremljevalec DA

 

 

Dostopnost