Svet staršev

Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega posameznega oddelka. Namenjen je uresničevanju interesov staršev v šoli in usklajevanju z vodstvom šole. Predsednica sveta staršev je ga. Angelika Lukačić, njena namestnica pa je ga. Urška Butinar Lončar. Staršu se prekine mandat, ko njegov otrok zapusti osnovno šolo.

Prvi sestanek Sveta staršev v mesecu septembru skliče ravnateljica. To je konstitutivna seja. Nadaljnje sestanke se sklicuje v skladu z načrtom oz. po potrebi v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev.

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2020/21

Razred Ime in priimek
1. + 2. Str.  Nina Brečević
3. + 4. Str. Igor Monaro
1.a Jasna Medvešek
1.b Sara Loboda
1.c Mitja Troha
2.a Kristina Trampuš
2.b Urška Lončar Butinar
2.c Svetlana Perrone
3.a Ivana Mijatović
3.b Barbara Žlak Žafran
3.c Ines Bobek
4.a Tadej Mejak
4.b Vojka Birsa
4.c Peter Marinac
5.a Armand Faganel
5.b Zlatka Jarc Butinar
5.c Samanta Kravanja
6.a Natalija Furlanič Šav
6.b Sabina Brković
6.c Tjaša Nižetič Sardžoski
7.a Vladimir Babić
7.b Elvin Klobas
7.c Klavdija Hrkalović
8.a Angelika Lukačić
8.b Nataša Kristan
8.c Denis Medenhodžić
9.a Tanja Šorgo Milutinović
9.b Matej Rebec
 Poslovnik o delu Sveta staršev
 Prošnja za donatorstvo
(Skupno 929 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost