Svet staršev

Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega posameznega oddelka. Namenjen je uresničevanju interesov staršev v šoli in usklajevanju z vodstvom šole. Predsednik sveta staršev je ga. Tina Bržan, njena namestnica pa je ga. Tina Simčič Žorž. Staršu se prekine mandat, ko njegov otrok zapusti osnovno šolo.

Prvi sestanek Sveta staršev v mesecu septembru skliče ravnateljica. To je konstitutivna seja. Nadaljnje sestanke se sklicuje v skladu z načrtom oz. po potrebi v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev.

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2023/24

Razred Ime in priimek
1. + 2. Str. Igor Monaro
4. + 5. Str. Nina Brečević
1.a Katja Malec
1.b Boštjan Udovič
1.c Jana Marič
2.a Marina Pegan
2.b Urška Koler
3.a Darinka Lukin
3.b Damir Marđetko
3.c Tina Simčič Žorž
4.a Urška Bizjak
4.b Barbara Žlak Žafran
4.c Maja Makovec
5.a Katja Fazio Krt
5.b Tina Bržan
5.c Nika Podgornik
6.a Gregor Car
6.b Marjana Dragojević
6.c Nežika Gorenc
7.a Jelena Ceroici
7.b Tadej Mejak
7.c Vojka Birsa
8.a Angelika Lukačić
8.b Zlatka Jarc Butinar
8.c Samanta Kravanja
9.a Natalija Furlanič Šav
9.b Sabina Brković
9.c Tjaša Mande Nižetić

 Poslovnik o delu Sveta staršev
 Prošnja za donatorstvo

Dostopnost