Cenik šolskih storitev in najema opreme

Šolska kuhinja

Zajtrk 0,65 €
šolska mailca 0,90 €
kosilo (1. – 5. razred) 3,20 €
kosilo (6. – 9. razred) 3,40 €
popoldnaska malica 0,65 €
malica zaposlenih 1,80 €
kosilo za zaposlene 4,50 €
Zunanji odjemalci (po dogovoru v šolski kuhinji in podpisu pogodbe) 6,00 €

 

Jutranje varstvo

po 16.30 uri 2,00 €/mesec

 

Stara smučarska oprema

Komplet (smuči, čelada,
palice, smučarski čevlji)
7,00 €/dan
Komplet (smuči, čevlji) 6,00 €/dan
Smuči 4,00 €/dan
Smučarski čevlji 2,50 €/dan
Čelada 1,50 €/dan
Palice 1,50 €/dan

 

Nova smučarska oprema

Velik komplet (smuči, čelada, palice, smučarski čevlji) 22,00 €/dan
Mali komplet (smuči, smučarski čevlji, palice) 18,00 €/dan
Smuči 9,00 €/dan
Smučarski čevlji 9,00 €/dan
čelada 9,00 €/dan

 

Učbeniški sklad odškodnina

izgubljeno ali uničeno gradivo dejanski stroški
poškodovano gradivo 3,00 €

 

Stroški opomina za šolske storitve

opomin 1,00 €

Zamudne obresti v skladu z zakonodajo

 

Fotokopiranje

A4 bel, 80 gr., enostransko 0,10 €
A3 bel, 80 gr., enostransko 0,20 €

 

Potrdila

izdaja evidenc, dvojniki potrdil 2,00 €/kos

Plačilo stroškov z izdanim računom. Ne poslujemo z blagajno.

 

Oddaja šolskih prostorov

najem učilnice (različne postavitve miz/stolov s tehničnimi sredstvi (računalnik, projektor) 20,00 €/uro
najem računalniške učilnice (do 20 + 1 računalnik za predavatelja od 1. do 4. ure) 50,00 €/uro
najem računalniške učilnice (do 20 + 1 računalnik za predavatelja do 8. ur) 200 €/dan
najem jedilnice 20,00 €/uro
učilnice, na uro na dan 10,00 €
  • minimalna cena najema znaša 50,00 €
  • sobote, nedelje, prazniki in v času šolskih počitnic se priračuna stroške dela dežurstvo hišnika, čistilke
  • za daljše sodelovanje, društva in neprofitne organizacije priznamo popust

 

Oddaja tehnike

Veliko ozvočenje (3 ročni, 2 naglavna in 3 zborovski mikrofoni) 150 €/dan
Malo ozvočenje (3 ročni, 2 naglavna mikrofona ALI 3 zborovski mikrofoni) 130 €/dan
 Mini ozvočenje (1 zvočnik, 1 mikrofon) 100 €/dan
Upravljanje z ozvočenjem 14,00 €/uro
Video projektor in platno 100 €/dan

 

Oglaševanje

Prostor za transparent na ograji 25,00 €/dan

 

Dostopnost