Vloge in obrazci

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Organizacija podaljšanega bivanja in jutranjega varstva na PŠ Strunjan
Prijavnica za obiskovanje podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za učence 1. razreda
Prijavnica za učence od 2. do 5. razreda

Šolska prehrana

Prijava na šolsko prehrano za učence Podružnične šole Strunjan
Prijava na šolsko prehrano za učence 1. razreda na PŠ Strunjan
Prijava na šolsko prehrano za učence od 2. do 5. razreda
Prijava na šolsko prehrano za učence od 6. do 9. razreda

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti

Vloga za spremembo izbirnega predmeta
Vloga za izpis neobveznega izbirnega predmeta

Interesne dejavnosti

 Prijavnica na interesno dejavnost

Status športnika in umetnika

 Vloga za dodelitev statusa prespektivnega mladega umetnika
 Vloga za dodelitev statusa prespektivnega športnika

Drugo

Izjava za prejemanje računov šolskih storitev na elektronsko pošto
Obrazec za plačilo preko trajnika
Vloga za dodelitev sredstev za regresiranje delovnih zvezkov
Vloga za izdajo Izpisa iz evidence

Dostopnost