Šolska prehrana

Cena malice v šolskem letu 2023/24

Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca (okrožnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje številka 60301/2023/37).

Odjave in prijave na prehrano:

Preko odzivnika na telefonski številki: 05 677 82 90
Preko e-pošte: knjigovodstvo@oslucija.si   
Po telefonu 0590 86 460.

Vodja šolske prehrane Valentina Budak – vodja.prehrane@oslucija.eu 

JEDILNIKI

Jedilnik od 10. do 14. junija 2024
Jedilnik od 17. do 21. junija 2024

Drugi dokumenti

 Cenik šolske prehrane

Dostopnost