Zaposleni

 

Vodstvo šole: Tanja Vincelj, ravnateljica
Adelina Pahor, pomočnica ravnateljice
Tajništvo Klavdija Božič, poslovna sekretarka
Računovodstvo: Suzana Jugovac, računovodja
Ksenija Furlan, knjigovodja
Aktiv učiteljic 1. razreda: Tanja Šorgo Milutinović (Vodja aktiva)
Mirjana Breulj
Điljola Krajnc
Veronika Marinac
Franka Pilipović
Klara Srakar
Aktiv učiteljic 1., 3., 4 in 5. razreda PŠ Strunjan Sara Flego
Sonja Požar (vodja aktiva)
Aktiv učiteljic 2. razreda: Ariana Opara
Irena Susman
Aktiv učiteljic 3. razreda Mojca Čok (vodja aktiva)
Irena Dobec Srdoč
Katarina Levačić
Aktiv učiteljic 4. razreda Ines Krapež (vodja aktiva)
Manja Kubik Živković
Andreja Žigante
Aktiv učiteljic 5. razreda Darja Pečar
Jana Pelicon
Alenka Vončina Geršak (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev PB Janja Bazjak
Klara Begić
Mirjana Breulj
Nika Glavina
Bojan Jerman
Điljola Krajnc
Ines Krapež
Valentina Kordić
Tina Košuta (vodja aktiva)
Mojca Lenardič
Veronika Marinac
Ana Mašera
Nevenka Milaković
Franka Pilipović
Saša Prinčič
Ana Ravbar
Klara Srakar
Irena Susman
Ervin Turk
David Wratny
Andreja Žigante
Aktiv učiteljev slovenščine Danilo Badovinac
Nina Grabljevec (vodja aktiva)
Ana Horvat
Aktiv učiteljic angleščine Mojca Arzenšek
Polona Lilić
Evi Petaroš
Mariana Vrtunski (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev italijanščine Karla Miculinić (vodja aktiva)
Ana Ravbar
Vesna Sassolini
Aktiv učiteljev matematike Nina Brečević
Andreja Peroša (vodja aktiva)
Lijana Turk
Aktiv učiteljic zgodovine, geografije in domovinske in državljanske kulture in etike Vivjana Besednjak (vodja aktiva)
Ingrid Peroša
Vesna Skupek
Aktiv učiteljic naravoslovja, biologije, kemije, fizike in gospodinjstva Valentina Budak
Nika Glavina (vodja aktiva)
Suzana Prodan Rakar
Lijana Turk
Aktiv učiteljev likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije: Jožica Bukovšek
Andrejka Ozebek
Saša Prinčič
Tanja Zadel (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev športa Aleš Belšak
Črtomir Drofenik
Bojan Jerman (vodja aktiva)
Anja Kolenc
Ervin Turk
Aktiv DSP Polona Klemše Kinkopf
Valentina Kordić
Tamara Milanković
Lea Ražman
Lucija Selinšek
Andreja Ščuka (voda aktiva)
Knjižnica in informacijska dejavnost Maja Cergolj, knjižničarka
Miha Steinbacher, ROID
Šolska svetovalna služba Lucija Selinšek
Neva Strel Pletikos
Andreja Ščuka
Kuhinja Valentina Budak (organizator šolske prehrane)
Šemsa Hamzabegović (Aljoša Pinterič)
Damjana Gregorič
Darja Kastelič
Mira Kramaršič (vodja kuhinje)
Karmen Miško
Hišnika Valter Rakar
Miodrag Vasić
Čistilke Lidija Bonifacio
Mirsada Dautovič
Suzana Gerzič
Hamida Muratović
Nermina Pašić
Silva Suban (Valentina Pevec)
Bajramina Turan
Porodniška odsotnost Tina Manfreda

 

Dostopnost