Zaposleni

Vsem zaposlenim lahko pišete na elektronski naslov v obliki ime.priimek@oslucija.eu oz ime.priimek.priimek@oslucija.eu (brez šumnikov)

Vodstvo šole: Ravnateljica: Tanja Vincelj
Pomočnica ravnateljice: Eneja Baloh
Tajništvo Alison Ribarič
Računovodstvo: Kristina Vižintin
Ksenija Furlan
Aktiv učiteljic 1. razreda: Ariana Opara
Franka Pilipović
Klara Srakar
Irena Susman (vodja aktiva)
Tanja Šorgo Milutinović
Aktiv učiteljic 1., 2., 3. in 4. razreda PŠ Strunjan Veronika Marinac (vodja aktiva)
Sonja Požar
Aktiv učiteljic 2. razreda: Irena Dobec Srdoč (vodja aktiva)
Katarina Levačič
Tina Manfreda
Aktiv učiteljic 3. razreda Mirjana Breulj
Tina Košuta (vodja aktiva)
Jana Pelicon
Aktiv učiteljic 4. razreda Karmen Jevševar
Manja Kubik Živković (vodja aktiva)
Dejana Omerza
Aktiv učiteljic 5. razreda Ines Krapež (vodja aktiva)
Darja Pečar
Alenka Vončina Geršak
Aktiv učiteljev PB Danilo Badovinac
Eneja Baloh
Aleš Belšak
Irena Dobec Srdoč
Črtomir Drofenik
Nika Glavina
Danijela Jelisavac
Điljola Krajnc (vodja aktiva)
Katarina Levačič
Erika Lobenwein
Tina Manfreda
Ariana Opara
Andrejka Ozebek
Andreja Peroša
Franka Pilipović
Dejan Pišot
Evi Sever
Irena Susman
Tanja Šorgo Milutinović
Dolores Šturman
Alenka Vončina Geršak
Katja Zafred Smrdel
Andreja Žigante
Kristi Žnidarčič
Marija Žunič Negro
Aktiv učiteljev slovenščine Danilo Badovinac
Nina Grabljevec (vodja aktiva)
Ana Horvat
Aktiv učiteljic angleščine Mojca Arzenšek
Polona Lilić
Mariana Ozimec (vodja aktiva)
Evi Sever
Aktiv učiteljev italijanščine Mojca Čok
Igor Lavrenčič (vodja aktiva)
Karla Miculinić
Aktiv učiteljev matematike Manja Kubik Živković
Andreja Peroša (vodja aktiva)
Saša Sašić
Lijana Turk
Aktiv učiteljic zgodovine in geografije Vivjana Besednjak (vodja aktiva)
Tina Počkar
Aktiv učiteljic naravoslovja, biologije,
kemije, fizike in gospodinjstva
Valentina Budak (vodja aktiva)
Suzana Prodan Rakar
Lijana Turk
Andreja Žigante
Aktiv učiteljev likovne in glasbene umetnosti ter
tehnike in tehnologije:
Mojca Lenardič
Andrejka Ozebek
Katja Smrdel Zafred
Tanja Zadel (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev športa Aleš Belšak
Črtomir Drofenik
Bojan Jerman (vodja aktiva)
Anja Kolenc
Ervin Turk
Aktiv DSP Ivica Bučar Jejčič
Nika Hribernik
Vesna Koren Tuljak
Erika Lobenwein
Tamara Milanković
Neva Strel Pletikos
Kristina Ugrin
Barbara Valič
Simona Zgaga (vodja aktiva)
Knjižnica in informacijska dejavnost Maja Gržina Cergolj
Miha Steinbacher
Šolska svetovalna služba Neva Strel Pletikos
Simona Zgaga
Kuhinja Šemsa Hamzabegović
Darja Kastelič
Mira Kramaršič
Vera Milič
Karmen Miško
Suzana Novak
Hišnika Valter Rakar
Miodrag Vasić
Čistilke Lidija Bonifacio
Mirsada Dautovič
Dragica Đukić
Suzana Gerzič
Nermina Pašić
Vlasta Podjavoršek
Silva Suban

 

(Skupno 3.706 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost