Šolski sklad

V šoli deluje šolski sklad, ki ga upravlja odbor, katerega člani so predstavniki sveta staršev in predstavniki šole. Namenjen je nudenju finančne pomoči učencem, ki se zaradi težjih socialnih razmer ne bi mogli udeležiti ponujenih plačljivih programov na šoli ali ne morejo poravnati stroškov šolskih storitev.

Predsednica sklada je Svetlana Perrone. Šolski sklad se financira zgolj iz prostovoljnih prispevkov in donacij.

Sredstva za sklad lahko nakažete: TRR: 0110 0600 8344 836

Predstavniki komisije šolskega sklada prosijo vse starše, da sodelujejo s pobudami za delovanje šolskega sklada pri oblikovanju letnega delovnega načrta.

Zahvaljujejo se vam za sodelovanje.

Predstavniki

  • Tina Simčič Žorž
  • Tjaša Mande Nižetić
  • Nežika Gorenc
  • Lucija Selinšek
  • Ksenija Furlan
  • Črtomir Drofenik

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Osnevne šole Lucija
Pravila o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Lucija

Prošnje, vloge
 Vloga za subvencijo prehrane iz šolskega sklada
 Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Dostopnost