V petek, 16. 11. 2018, na Dan slovenske hrane bomo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt, ki ga podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Cilji projekta:
– ozaveščanje otrok in šolajoče se mladine o pomenu zajtrka,
– prednosti lokalno pridelane hrane oz. živil, ki so predelana v Sloveniji,
– pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njun vpliv na okolje,
– pravilno ravnanje z odpadki ter racionalno ravnanje z embalažo,
– ozaveščanje otrok o pomenu zdravega načina življenja, s poudarkom na gibanju in izvajanju športnih dejavnosti,
– ozaveščanje otrok o zavrženi hrani in
– kultura uživanja obrokov.

Sestavine zajtrka: kruh, maslo, med, jabolko – vse pridelano ali predelano v Slovenji.

ORGANIZACIJA

Za učence od 1. do 5. razreda in PŠ Strunjan
Čas izvedbe: 9.25 – 9.40 z učiteljem, ki izvaja 2. uro in razredničarko
Kraj izvedbe: v jedilnici.

Organizacija pouka:
– prva ura po urniku.
– od 9.05 – 9.25 – pogovor o pomenu zajtrka v razredu z razredničarkami
– od 9.40 – 10.10 – pouk po urniku (2. šolska ura)
– 10.10 – odmor

Za učence od 6. do 9. razreda
Čas izvedbe: 8.00 do 8.15.
Kraj izvedbe: v jedilnici.

Organizacija pouka:
– Za učence, ki imajo na urniku PU se le ta prične ob 7.30 in traja do 7.55. Učenci nato odidejo v jedilnico (6. r – DOP, 7.b, IP-NI2, 9-4, 9-3).
– Učenci, ki nimajo na urniku predure pridejo v šolo ob 7.55.
– Od 8.20 se pouk odvija po urniku.
– ob 10.10 malica v jedilnici

Dostopnost