Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo imeli v prihodnjem tednu športni dan. Organizacija športnega dne za posamezne razrede je razvidna v tabelah:

 

SREDA, 21. 11. 2018

Razred / datum Sreda, 21. 11. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci
4. razred ŠD Atletika 8.20 Jerman

Jerman, K. Živković, Levačič, Požar,

Drofenik, Kolenc, Turk E.

4. r PŠ Strunjan ŠD Atletika Jerman Fabić
1., 2. PŠ Strunjan ŠD Pohod po domačem kraju 8.20 Marinac Marinac, Belšak

 

 

ČETRTEK, 22. 11. 2018

 

Razred / datum Četrtek, 22. 11. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci
5. razred ŠD Atletika 8.20 Jerman

Jerman, Jevševar, Krapež, Pelicon,

Drofenik, Kolenc, Turk E.

 

 

PETEK, 23. 11. 2018

 

Razred / datum Petek, 23. 11. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci
6. razred ŠD Atletika 8.20 Jerman

Jerman, Arzenšek, Horvat, Sašić,

Drofenik, Kolenc, Turk E.

 

Dostopnost