V četrtek, 20. 12. si bodo učenci 9. razreda ogledali gledališko predstavo v angleškem jeziku. Učenci pridejo v šolo ob 8.00. V šolo se vrnejo ob 11.00 in nadaljujejo s poukom po urniku.

V petek 21. 12. bodo izpeljani spodaj navedeni dnevi dejavnosti:

 

Razred / datum Petek, 21. 12. 2018 ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Učilnica
1. razred KD Pravljični dan 8.20 Učiteljice Čok, Pilipović, Š. Milutinović, Krajnc, Srakar, Susman  
2. razred POUK        
3. razred KD Skok v novo leto 8.20 Učiteljice Korent, Košuta, V. Geršak  
4. razred POUK        
PŠ Strunjan POUK        
5. razred KD Moja Vizija Slovenije 8.20 Učiteljice Krapež, Jevševar, Pelicon  
6. razred KD Pravljica 8.20 Kocjančič

Kocjančič, Delgiusto

Horvat, Lenardič

Lilić, Turk E.

ITD

SLJ 1

MAT 1

7. razred KD – Branje, naj potovanje 8.20 Grabljevec

Grabljevec

Klančar

Budin

Besednjak

SLJ 2

MAT 2

KEM

ZGO

8. razred

POUK

Projekt – A se štekaš

8.20

 

Zgaga

Zgaga, zunanji izvajalci

Mavrična

Knjižnica

9. razred KD Bralni dan 8.20 Ozimec

Ozimec

Arzenšek

Sever

Flego

TJA 1

TJA 2

BIO

GEO

 

Učenci 8. razreda, ki ne sodelujejo pri projektu A se štekaš?, imajo pouk po prilagojenem urniku:

URNIK 8.  RAZREDA

 

  1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura
8. A, B (FIZ) BIO GUM KEM FIZ ITD
8. C (LUM) KEM BIO GUM ITD FIZ

 

Dostopnost